Skip to content

Egészségtudatos életmód az élet kezdetétől – tematikus rendezvények Józsefváros Magdolna-Orczy negyedében

A VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosító számú józsefvárosi projektünk rövid ismertetője:

Kezdeményezésünk az akcióterületen működő állami szervezetek által nyújtott programok mellett és azokkal együttműködve, a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (JSZSZGYK)  támogatásával erősíti civil szervezetünk, a Magyarországi Dúlák Egyesületének (MODULE) egészségtudatosságot segítő, szemléletformáló tevékenységét.

A projekt címe: Egészségtudatos életmód az élet kezdetétől – tematikus rendezvények Józsefváros Magdolna-Orczy negyedében

A projekt akcióterülete: Budapest-Józsefváros – Magdolna-Orczy negyed – Dankó utca-Dobozi utca-Magdolna utca-Baross utca-Kálvária tér-Diószegi utca-Dugonics utca-Illés utca-Kálvária tér által határolt területre eső 141, 142, 144, 145 és 260, 261, 262-es lakótömbök.

Térkép itt: https://jozsefvaros.hu/orczy/6591/a-magdolna-orczy-negyed-programrol

A projekt megvalósításának helyszíne: Fókusz Női Közösségi Központ – 1086 Magdolna u. 47.

Támogatási időszak: 2020. szeptember 1-től 2021. április 20-ig.

A projekt célcsoportja: a Magdolna-Orczy negyedben a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett területeken élő, családot alapítani vagy bővíteni szándékozók, várandós párok, kisgyerekes szülők, különösen az alacsony egészségkultúrájú, hátrányos helyzetű,  gyakran az oktatási rendszerből kiesett, rejtett munkanélküli, korán családot alapító  fiatalok valamint hozzátartozóik.

A projekt célja: A preventív egészségmagatartás elsajátításának elősegítése a hátrányos helyzetű lakosság  körében – ingyenes programkínálattal.

Egyesületünk józsefvárosi csoportjának tagjai az érintett területeken élők megszólításával, élethelyzetüknek megfelelő korszerű információk átadásával, szülési és szülői kompetenciájuk, készségeik, képességeik fejlesztésével egészítik ki az állami egészségügyi ellátórendszer által nyújtott szolgáltatásokat. A projekt során megrendezésre kerülő preventív programelemek (egyéni és páros konzultációk, előadások, tájékoztató workshopok) hozzájárulnak a célcsoport evidenciákon alapuló tudatos készülődéséhez szülői szerepükre, ezáltal elősegítve egészségtudatosságuk előmozdítását, ezen keresztül későbbi munkaképességük javítását, társadalmi egyensúlyuk fenntartását. Támogatási szükségleteik felmérése kiindulópontként szolgálhat a későbbiek során megvalósuló kerületi egészségvédő, életkészségeket fejlesztő, szemléletformáló programok megtervezéséhez, a helyi közösségek, önsegítő csoportok és a társas támasz erősítéséhez. Ehhez civil szervezetként erősítjük szerepvállalásunkat az alulról felfelé való építkezés érdekében, együttműködést kezdeményezve a kerületi szakemberekkel (védőnők, háziorvosok, szülész-nőgyógyász szakorvosok, szociális munkások, pszichológusok, pedagógusok). A prevenciós tevékenységet már az élet kezdetén (fogantatás, várandósgondozás, gyermekágyas gondozás) javasoljuk bővíteni, támogatva a felsorolt szakemberek munkáját a célcsoport életszemléletének, életminőségének, lelki állapotának javítása érdekében.

A Józsefváros c. lapban megjelent cikk: https://jozsefvaros.hu/hir/75429/ep-testben-ket-lelek